Jarmark Rękodzieła

W ramach XXVIII EthnoFestiwalu Czeremcha Wielu Kultur i Narodów, Jarmark odbędzie się w dniach 21 - 23 lipca 2023 r. na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze przy ul. 1 Maja 77. Do udziału w jarmarku zapraszamy rzemieślników, rękodzielników, twórców ludowych, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, świetlice, warsztaty terapii zajęciowej, szkoły, koła gospodyń wiejskich etc promujące własne wyroby.

IX Przegląd muzykujących na harmonijkach ustnych

23.07.2023 godz. 14.00 - scena namiot

W Przeglądzie udział brać mogą:

- soliści grający na harmonijkach ustnych
 - soliści grający na „instrumentach” typu grzebień, liść, itp. (mile widziani)
 - dopuszczalne duety „duży-mały”

Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut . Każdy uczestnik wykonuje 3 utwory, w tym obowiązkowo  jedną  melodię ludową.
Każdy uczestnik otrzymuje nagrodę rzeczową lub  finansową.
Poza konkursem przewidujemy udział muzyków wykonujących inne odmiany muzyki (np. jazz, blues) na harmonijce ustnej.
JURY OCENIAĆ BĘDZIE: dobór repertuaru, technikę gry na instrumencie, ogólny wyraz artystyczny prezentacji.
Organizatorzy zachęcają do wystąpienia w stroju ludowym.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom Przeglądu profesjonalną obsługę techniczną prezentacji i obiad.

W Jury znani harmonijkarze, m.in. Bartek Łęczycki

Zapraszamy harmonijkarzy na warsztaty harmonijkowe z Bartkiem Łęczyckim 23.07.2023 w godz. 11.00 - 13.30 
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 14 lipca na e-mail: festiwalczeremcha@gmail.com lub tel. 602 739 584

Filmy

22.07.2023 godz. 14.30 - sala widowiskowa GOK

„W świecie dźwięku południowych Indii” – film przedstawiający instrumenty muzyczne południowych Indii oraz sposób ich wykorzystania przez artystów z południa subkontynentu indyjskiego; zdjęcia do tego filmu pochodzą z wielu południowoindyjskich widowisk oraz festiwali świątynnych. Zdjęcia: Elżbieta Dziuk, Krzysztof Renik, Michał Zielony. Montaż: Bartosz Kozakiewicz. Komentarz: Krzysztof Renik. Abaton Inicjatywa Twórcza 2016-2022. Czas: 20’


„Baulowie i Sadhu” – film poświęcony bengalskim śpiewakom i performerom. Ich wędrowny styl życia oraz sztuka, którą uprawiają od lat budziła ciekawość ludzi sztuk performatywnych nie tylko w Indiach, ale i na świecie. Ich sztuką interesował się między innymi Noblista Rabindranath Tagore. W ostatnich lata wielu Baulów stało się gwiazdami muzycznej sceny Indii. Realizacja: Elżbieta Dziuk i Krzysztof Renik. Montaż: Bartosz Kozakiewicz. Abaton Inicjatywa Twórcza 2023. Czas: 17’

O Autorach:
Elżbieta Dziuk – od roku 1977 regularnie odwiedza Azję: od Kazachstanu po Indonezję. W trakcie swych podróży po Azji realizowała liczne projekty fotograficzne i filmowe. Wielokrotnie wędrowała po Himalajach indyjskich i nepalskich, trzykrotnie zimowała w Himalajach Ladaku.
Krzysztof Renik – od końca lat siedemdziesiątych publicysta specjalizujący się w problematyce azjatyckiej. Odbył kilkadziesiąt podróży po Azji Południowej, Południowo-wschodniej, a także Azji Centralnej. Realizował projekty badawcze poświęcone azjatyckim sztukom performatywnym.

Śladami Szeptów

23.07.2023 godz. 12.00 - sala widowiskowa GOK

Szeptuchy?
Ot zwykłe wiejskie babki – ktoś powie.
To z powodu szeptuch wyjechałam na Podlasie. Na miejscu potwierdziły się moje przypuszczenia:
Nie można, a nawet nie należy pisać o szeptuchach w oderwaniu od krainy, w której żyją, w której się wychowały, którą wchłonęły i która wchłonęła je. Stąd są ich rody. Podlasiacy odnoszą się do szeptuch oraz wyrażają się o szeptuchach z szacunkiem i dystansem. Mają świadomość, że kobiety te były lekarstwem na każdą ich potrzebę, chorobę i każde zło. Chcę, żeby czytelnik całym sercem poczuł ten region. Jego klimat i filozofię życia jego mieszkańców. Żeby zrozumiał dzieło szeptuch. Żeby wiedział, czym ono jest spowodowane i uwarunkowane oraz w czym osadzone. Żeby poznał jego pierwotną przyczynę i by wiedział, czym jest archetyp kobiety i na czym polega istota czystej natury.
Szeptuchy mają swój wewnętrzny rytm oraz pierwotną intuicję. Ich widzenie jest czyste i niezakłócone. Posiadają instynktowną wiedzę o duszy, potrafią się w nią wsłuchać.
Szeptucha to kobieta dzika. Nie jest to jednak kobieta nieobyta, niepotrafiąca, zła, drapieżna, niszcząca. Jest dzika w sensie pierwotnym. Taka, która żyje w zgodzie z naturą oraz jest zintegrowana wewnętrznie. Która w sobie słyszy intuicję oraz instynkty.
Niezależnie od tego, jakie masz zdanie na temat szeptuch oraz tego, co robią, to niezmiennym pozostaje fakt, że one były i są. A co do ich przyszłości? Trudno ją przewidzieć. Życie ma pewną wspaniałą a zarazem groźną cechę – jest nieprzewidywalne.
”Śladami Szeptów” napisałam w rytmie Podlasia. W rytmie wiatru, słońca, szumu liści, spokoju, śpiewu ptaków, radości i zabawy. W rytmie tajemnicy, milczenia i dobrostanu. W rytmie szeptów i wysokich wibracji. Tym wszystkim przywitało mnie Podlasie, tym mnie ugościło i tym nasyciło. Podlasie pozwoliło mi również doświadczyć magii.

Iwona Zajfryd – pisarka, badaczka szeptuch, szeptucha, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w literaturze
Wykłady na temat szeptuch, m.in.:
• SLAVNI – konwent kultury rodzimej (2023)
• Polonijny Festiwal Zdrowia (USA, NJ) (2022)
• Muzeum Mitologii Słowiańskiej (2022)
• Festiwal śladami Willa Ericha Peuckerta (2021)

Smaki Tradycji

23.07.2023

godz. 10.00 - warsztaty kulinarne

godz. 13.00 - konkurs kulinarny połączony z degustacją potraw

godz. 17.00 - ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Instytucja odpowiedzialna za treść: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

TEATR ŁĄTEK SUPRAŚL „PIEŚŃ RZEKI”

22.07.2023 godz. 16.30 - sala widowiskowa GOK

Inspiracją do powstania widowiska były polskie ballady ludowe. To bardzo ciekawy i za razem bardzo rzadko wykorzystywany materiał literacki w teatrze. Szczególnie te stare, anonimowe ballady mogą stanowić niesamowitą inspirację i pożywkę do kreowania wypowiedzi teatralnych. Poprzez swoją lapidarność, szorstkość poetycką szczególnie nadają się do szeroko rozumianego teatru lalek i formy. W naszej realizacji na bazie utworów balladowych powstały teatrodyski - inscenizacje ballad realizowane w różnych technikach teatru cieni i światła. Ułożyły się one w opowieść - teatralną balladę o miłości i śmierci . Ważnym elementem realizacji był dobór utworów balladowych. Elementem dla nich wszystkich wspólnym była rzeka, woda ciecz. Miłość jest bowiem nurtem, który nas porywa, czy tego chcemy czy nie, i nie wiadomo gdzie nas zaniesie.


Spektakl w swojej formie nawiązuje do widowisk typu światło i dźwięk towarzyszącym realizacji koncertów koncepcyjnych znanych z lat 70 i 80.


Scenariusz i reżyseria: Krzysztof Zemło
Scenografia: Ewa Zemło
Ballady śpiewa i gra na cymbałach: Anna Broda

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

WARSZTATY ŚPIEWU BIAŁEGO

Początek 24.07.2023 godz. 16.00 (spotkanie organizacyjne)

Przykładowe godziny warsztatów (mogą ulec zmianie po konsultacjach z uczestnikami):

  • 24.07. 16.30 - 19.30
  • 25.07. 10.00 - 12.00 i 17.00 - 19.00
  • 26.07. 9.00 - 11.00 i 13.00 - 15.00

Polesie Równeńskie to kraina, gdzie tradycja śpiewu białego jest wciąż żywa, a pieśni, w formie niestylizowanej i nieprzetworzonej, wykonywane przez wszystkie pokolenia, na co dzień i od święta. Podczas warsztatów zaśpiewamy tradycyjne pieśni z Polesia. Szczegółowy program może zostać dostosowany do składu i preferencji grupy. Zadbamy także o higienę głosu - każde zajęcia rozpoczniemy rozgrzewką - praca z oddechem, aparatem głosowym, artykulacją.

Prowadzenie:

Ludmiła Wostrikowa (Ukraina) to etnomuzykolog, wykładowca, pochodzi z ukraińskiego Polesia, ze wsi Rokitne, ze śpiewaczej rodziny Kowalczuków. Od lat dziecięcych śpiewała z mamą i babcią stare, autentyczne pieśni ludowe z Polesia. W 1997 ukończyła katedrę etnomuzykologii w Państwowym Instytucie Kultury w Równem na Ukrainie. Po zakończeniu uniwersytetu uczestniczyła w wielu etnomuzykologicznych ekspedycjach na Polesiu, zbierając i analizując tradycyjny folklor. Od 1998 r jest kierownikiem znanego zespołu folklorystycznego "HORYNA" , a także dziecięcego folklorystycznego zespołu "Żurawina". Od wielu lat prowadzi warsztaty śpiewu "białego".


Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie.
Istnieje możliwość noclegu w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze (pokoje 3/4-osobowe z łazienkami).
Wstęp płatny - 300 zł od osoby
Wpłaty na konto: Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej
41 1020 1332 0000 1402 0242 6880 , z dopiskiem warsztaty śpiewu, imię i nazwisko do dn. 12.07.2023
Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona.

Spotkanie autorskie z Wojciechem Koronkiewiczem i Urszulą Arter

22 lipca godz. 13.00 – sala widowiskowa GOK

Podobno kiedy ukazała się książka „Nie zbiera się jabłek z tego sadu” Wojtek Koronkiewicz przestał w ogóle mówić. Opowieść o ukrytych skarbach, grobach i duchach Podlasia miała swoją cenę. W prasie nie było żadnych recenzji. Nie organizowano spotkań autorskich. Mimo tego książka przez wiele tygodni okupowała czołówkę bestsellerów w kategorii reportaż. „Pływające krowy” to książka o lokalnych przysmakach Podlasia i Suwalszczyzny. Tym razem Wojtek Koronkiewicz (zaczął znów się odzywać) wyruszył w podróż z Urszulą Arter. Odwiedzili kilkadziesiąt adresów od Drohiczyna aż do Puńska. Opisali kiszkę ziemniaczaną, tak dobrą, że regularnie zamawianą do Brukseli. Odwiedzili ostatnie pływające krowy na Bugu. Zajadali się chlebem na stuletnim zakwasie i najlepszymi augustowskimi jagodziankami. Jedli konfiturę ze świerku. Poznali  samotnego Ireneusza spod młyna i współczesnego szeptuna. Rozwiązali największą tajemnicę Kleszczeli. Wyzwali na pojedynek słynnego suwalskiego kucharza. Będzie to pojedynek na wędzone jesiotry. Podziwiali twórcę drewnianych zabawek i artystkę malującą lolitkowe anioły.

Podczas spotkania książki będą do nabycia w cenach promocyjnych.

„Ostatnia niedziela w przedwojennym Lwowie”

Stoisko o Ludziach w drodze i przeciw granicom..

Czeremcha była jedną z wielu miejscowości w tzw. strefie zamkniętej, a teraz stoi nieopodal kolejny mur odgradzający jednych ludzi od drugich... W tym samym czasie kiedy ludzie uciekający z Ukrainy znajdują wokół nas schronienie, ci uciekający z Jemenu, Syrii czy Afganistanu są zatrzymywani, niedopuszczani do procedury azylowej, nielegalnie pushbackowani. Niestety, czasami stają się śmiertelnymi ofiarami polityki granicznej, tak samo jak tysiące osób, które próbują przedostać się do Europy Morzem Śródziemnomorskim.

Stoisko do spotkań, rozmów i informacji - z książkami, materiałami, koszulkami, club mate. Będzie freeshop ubraniowy: weź co chcesz, za darmo. Będzie sitodrukowanie: możesz przynieść własną koszulkę, sukienkę, torebkę (lub wziąć nasze) i nadrukować na nie unikatową grafikę w temacie (z dwóch rodzajów).

Sitodrukowanie w godzinach 16.00-19.00
Zapraszamy!

Latawce zamiast dronów

Inspirowane są prawdziwymi wydarzeniami, które miały miejsce w Afganistanie i innych krajach Bliskiego Wschodu po inwazji na nie wojsk natowskich. Wykorzystano nowoczesną, wówczas wręcz kosmiczną technologię- drony. Ich zastosowanie doprowadziło do "pomyłkowej" śmierci wielu tysięcy cywilów w tym dzieci, które bawiąc się latawcami były odbierane przez operatorów jako niebezpieczni terroryści. Dla aktywistów na całym świecie był to impuls do podjęcia protestów na masową skalę. My się w nie włączamy. Niech dzieci i ich latawce wzniosą się ponad zło tego świata a drony wyniosą z podlaskiego nieba!