„Horyna” — to dawne słowo gwarowe, którym na Polesiu nazywano czerwona nitkę, jaką wyszywa się ozdobne obrzędowe ręczniki i odzież. Taką nitką wyszywane są też stroje członków zespołu „Horyna”. Nieco takich dawnych ubrań, jeszcze z początków XX wieku zachowało się w poleskich wioskach i przekazywane jest z pokolenia na pokolenie jako pamiątki i relikwie. Zespół folklorystyczny „Horyna” powstał w 1979 roku. Inicjatorem i artystycznym kierownikiem przez 20 lat był zasłużony pracownik edukacji, docent katedry muzycznego folkloru na uniwersytecie RDHU w Równem Wasyl Mychajłowicz Pawliuk. Od 1999 roku kierownictwo zespołu przejęli jego uczniowie Ludmiła i Serhij Wostrikow.

Zespół prezentuje folklor ukraińskiego Polesia i ma kilka programów odzwierciedlających różne momenty cyklu kalendarzowego. Repertuar stale jest rozwijany o utwory poznane podczas ekspedycji terenowych z udziałem kierowników lub członków grupy. Różne formy wykonawcze zespołu (grupy męskie, kobiece, mieszane, duety, solo, tria, kapela instrumentalna) mogą prezentować kolędy, szczodrywki, wesnianki, pieśni kupalne, petriwskie, żniwne, fragmenty obrzędów weselnych, „wodzenia kusta”, pieśni-modlitwy, postne, ludowe zabawy i tańce, a także utwory do słów Tarasa Szewczenki I Łesi Ukrainki. Zespół jest laureatem ogólnokrajowych i międzynarodowych konkursów